geloof

okt 292011
 

U heeft wellicht al gelezen van Duran Renkema, de medewerker van de gereformeerde dr. K. Schilderschool in Oegstgeest die recent is geschorst omdat hij sinds kort samenwoont met een man. Weldenkend Nederland roept moord en brand omdat een homo in deze tijd toch niet meer zo behandeld mag worden. Wat een achterlijk gedoe van die zogenaamd christelijke schoolleiding! Maar is dat het echte probleem?

sep 132011
 

Minister Opstelten geeft een onderzoek naar religieuze sekten in opdracht. Wat nut ons een lijst van „foute” organisaties? Weldenkend Nederland is uiteraard geen lid van een sekte en kan tevreden achterover leunen – wie wel lid is wist toch al dat hij een paria is en zal hoogstens nog verder in zijn schulp kruipen.

mrt 132010
 
Een schijnantwoord

Dat de kerk nu het al dan niet te communie gaan bij de gewetensvolle keuze van de gelovige legt, is een schijnantwoord, zegt David N. Jansen. Denkt u maar niet dat de RK Kerk plotseling anders is gaan denken; ze drukt zich alleen iets diplomatieker uit. Bent u ook benieuwd naar het echte antwoord?

mrt 092010
 
De prins van Reusel

De homobeweging draagt zelf bij tot een verenging van het spectrum van mogelijke levensvormen, van de ruimte die mensen moeten krijgen om hun identiteit te zoeken en te vinden, en vooral: op zoek te gaan naar een omgang met de medemens, legt Inigo Bocken uit:

Het beroep op teksten voor de fundering van morele codes is altijd een heikele onderneming – niet alleen bij de liefde tussen mannen. Het leergezag van de kerk houdt hierbij vast aan een denkmodel dat nota bene binnen de kerk zelf al sinds de middeleeuwen onder vuur staat: de ‘natuurlijke orde’.

Helaas beroept zich nu ook de homo-beweging op dit omstreden denkmodel – een vervuiling van het debat met alle gevolgen vandien.

mrt 052010
 
"Liever de homo’s dan de katholieken!" - Hoe bedoelt u?

“Ze winnen in Den Bosch blijkbaar liever de homo’s dan de katholieken!” lezen we op de pagina van een docent kerkelijk recht. Kennelijk kun je niet tegelijk homo en katholiek zijn. Dit schijnt allemaal met de bijbel te maken te hebben, waar iets als doodzonde bestempeld wordt. Maar wat eigenlijk precies?

Rationalitas.nl wil u helpen, een troebele discussie te ontrafelen.