jun 252012
 

Kort geleden werd op de campus van de Radboud Universiteit een Roze Week gehouden. Heeft u het gemerkt? Ik heb in ieder geval de aankondigingen daaromtrent gelezen. In één van de aankondigingen zegt de voorzitter van het COC Nijmegen dat de Roze Week „hard nodig” is omdat homoseksualiteit niet „normaal” gevonden zou worden. Homoseksuelen moeten, i.t.t. heteroseksuelen, „uit de kast komen” en hun seksuele voorkeur expliciet maken.

Ik vermoed dat het COC aan de emancipatie van vrouwen denkt en iets soortgelijks voor homo’s wil. In 1905 verscheen een artikel van ene Einstein, waarvan toen zonder meer werd aangenomen dat het door de heer (Albert) Einstein was geschreven. Later poneerden sommigen dat het artikel eigenlijk van de hand van zijn echtgenote, mevrouw (Milena) Einstein(-Marić of -Marity), was, terwijl het in die tijd gebruikelijk was bij vrouwen expliciet de aanspreektitel („Mw.”, „Mej.” of een vertaling daarvan) te plaatsen. Tegenwoordig maken we een dergelijke veronderstelling niet meer vanzelfsprekend; ik probeer, als ik de onbekende auteur van een artikel wil contacteren, te verifiëren of de e-mail met „Geachte mevrouw” of met „Geachte heer” moet beginnen. – Als ik het goed begrijp, wil het COC dus van de vanzelfsprekende aanname af dat een onbekende persoon vermoedelijk heteroseksueel zal zijn, tenzij het tegenovergestelde expliciet aangegeven is.

Ik vrees dat het COC een gevecht tegen windmolens voert. Vrouwen maken ongeveer de helft van de wereldbevolking uit, maar homoseksuelen slechts enkele procenten: volgens een Wikipedia-pagina daarover komen de meeste onderzoeken uit op minder dan 5 % die zichzelf als homosexueel beschouwen. Even een voorbeeld ter vergelijking: ongeveer 4,4 % van de inwoners van Nederland was einde 2010 buitenlander. Volgens het COC mag u dus niet meer aannemen dat iemand die u op straat tegenkomt nederlander is, laat staan op de universiteit. Als u hem toch in het nederlands aanspreekt, dwingt u hem eventueel om als buitenlander uit de kast te komen! Het wordt hard nodig dat we allerlei bewustwordings-activiteiten ondernemen, misschien een Vreemde Week op de universiteit houden, vlaggetjes in alle gebouwen ophangen, om duidelijk te maken: we willen nooit meer veronderstellen dat iemand nederlander is, tenzij hij dat expliciet maakt.

Heeft het COC al gemerkt dat de maatschappij zich niet naar zijn ideeën laat voegen? Er zijn veel eigenschappen die een groot deel van de mensen die we op de universiteitscampus kunnen zien gemeenschappelijk hebben. De meesten zijn nederlanders, spreken wel nederlands en niet russisch, zijn bereid een kort praatje over het weer of over het nieuws te maken, maar niet over bepaalde andere onderwerpen zoals een onvervulde kinderwens. Ze hebben bijna allen belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek en voor studiefinanciering. Ze zijn meestal geen Jehova’s getuige en vaak geen lid van een politieke partij.

Dit soort eigenschappen helpen ons om de meeste dagen door te komen, ja zelfs vriendelijk te zijn tegen onze medemensen, zonder grote brokken te maken. De meeste mensen op de campus zijn ook heteroseksueel. Ra ra, wat zullen anderen daarover dan aannemen?


In een gerelateerd artikel, waarin de voorzitter van Dito! geïnterviewd wordt, hekelt hij de overheersing van „heteronormen”. Ik denk dat hier, naast de genoemde manke vergelijking met de emancipatie van vrouwen, ook een onduidelijk beeld van de betekenis van „normaal” speelt.

Er is een verschil tussen twee betekenissen van „norm”: ten eerste betekent het een maatstaf waaraan menselijk handelen afgemeten wordt; aan wie niet aan de norm voldoet, wordt afkeuring ten deel (b.v. als je cijfers niet aan de norm „minstens 6” voldoen, krijg je geen bul). Ten tweede wordt „norm” gebruikt voor datgene wat het vaakst voorkomt (b.v. een bepaalde mate van empathie is normaal, d.w.z. kan van iedereen verwacht worden, zonder dat autisten, met minder-dan-normale empathie, direct bestraft werden).

Zoals hierboven al betoogd, zal homosexualiteit nooit de „norm” worden. Maar als men zich vertegenwoordigt dat een afwijking van de norm niet automatisch afkeuring inhoudt, kan men zich ook met enige gelatenheid erbij neerleggen dat men van een dergelijke norm afwijkt. Ik wens het COC iets meer gelatenheid.

David N. Jansen

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>