jan 062010
 

Onderwerp: straatmeubiliair Bottendaal Kenmerk: G513/O&A

Geachte mw. Cobussen, geachte B&W Nijmegen,

De gemeente vraagt de bewoners van Bottendaal om hun mening over een goed beargumenteerd plan ter vermindering van het aantal parkeerpaaltjes, die parkeren op het trottoir onmogelijk maken. Minder parkeerpaaltjes in de wijk juichen in principe zeker alle bewoners toe. Maar één zin uit de brief van de gemeente maakt een principieel probleem duidelijk dat in heel Nederland speelt:

“Eén van de voorwaarde(!) voor het slagen van dit experiment is het uitbreiden van toezicht op fout parkeren in uw wijk. Na enige tijd wordt het experiment geëvalueerd en wanneer blijkt dat het onjuist parkeren voor overlast zorgt worden palen herplaatst.”

Ten eerste is aan te merken dat onjuist parkeren altijd voor overlast zorgt. Waar staande auto’s voor overlast zorgen wordt juist daarom het parkeren verboden.

Dit is nog het minste probleem in de wijk.

Dit is nog het minste probleem in de wijk.

Ten tweede is deze brief aan de bewoners een brevet van onvermogen van de gemeente. De wethouder kan de wet niet houden.

Een aantal jaren geleden werd in Bottendaal betaald parkeren geïntroduceerd. Ik was op de eerste voorlichtingsbijeenkomst in het wijkcentrum en kan me nog heel goed aan het volgende herinneren:

Ik zei dat naar mijn ervaring in Bottendaal nog geen schaarste aan parkeergelegenheid heerst die dwingt om tot betaald parkeren over te gaan. Ik nam de ambtenaar mee naar buiten om te laten zien waar het echte parkeerprobleem ligt: op alle hoeken van de inmonding Leempstraat – Burghard van den Bergstraat staan dagelijks auto’s en bestelbusjes zodanig geparkeerd dat uiterst onveilige situaties voor voetgangers, fietsers en automobilisten ontstaan. Uiteraard is het parkeren precies op de hoeken van een kruising verboden, maar niemand die zich daar iets van aantrok. De gemeente had overal paaltjes geplaatst, met als resultaat dat de busjes nu niet langer op de stoep parkeerden maar, nog veel gevaarlijker, op de weg.

De ambtenaar was het met me eens dat dit verboden was en dit gedrag bestreden moest worden en legde uit dat de reguliere politie geen menskracht had voor handhaving, maar dat juist betaald parkeren geld zou opleveren zodat de parkeerpolitie hier tot handhaving kon overgaan. Betaald parkeren als noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor bestrijding van verboden gedrag.

We zijn nu vele jaren verder, en op die plek wordt nog steeds verboden geparkeerd. Het sprookje van de ambtenaar was misschien goed bedoeld, maar het bleef een sprookje. Of misschien een verkooptruc.

Ziet u de motor achter de reclame?

Ziet u de motor achter de reclame? Links afslaan is hier levensgevaarlijk. Gemeente en politie zijn er herhaaldelijk op gewezen maar doen niets. Moeten eerst doden vallen?

Nijmegen is op veel gebieden en op veel plekken niet in staat om de geldende regels te handhaven. In plaats van handhaving van regels komen er steeds meer bouwkundige maatregelen zo als paaltjes, drempels, borden – met nog meer overlast als enig resultaat: ze nodigen de wildparkeerders alleen uit om nog gevaarlijkere plekken te kiezen.

Zo werkt Nijmegen actief mee aan een vicieuze cirkel van verhuftering. En het schaarse geld vloeit naar aannemers i.p.v. naar een socialere maatschappij.

Omdat deze vicieuze cirkel niet alleen de bewoners van Bottendaal treft maar alle Nederlanders, heb ik deze mail geplaatst op http://rationalitas.nl . Hopelijk zullen medeburgers reageren.

Met vriendelijke groeten,

Hanno Wupper

Hanno Wupper

  2 Responses to “De vicieuze cirkel van verhuftering – een voorbeeld”

  1. Het onderliggende probleem hier lijkt me dat politici (en vele anderen) denken dat normen en waarden als fysieke dingen in onze wereld (kunnen) bestaan. Bijvoorbeeld die paaltjes. Kennelijk denkt een politicus dat zo’n object inherent de semantiek heeft “je zou hier niet moeten (willen) parkeren”. Maar die paaltjes hebben dat niet. Sterker nog, ze kunnen het niet. Ze kunnen enkel de semantiek “je kan hier niet parkeren” overbrengen. Positieve versus normatieve informatie, dat soort verschillen.

    Dit soort normatieve informatie, die schijnbaar niet meer overgebracht wordt, kan, in mijn mening, alleen van mens naar mens (al dan niet indirect) overgebracht worden. Of dat nou een wijkagent is die iemand op de vingers tikt en hem uitlegt waarom hij hier niet zou moeten parkeren, of dat het nou een wijkbulletin is wat door diezelfde agent (of misschien wel een bezorgde burger!) in de brievenbus wordt gestopt.

  2. Ondertussen kwam een Voortgangsbrief met een vertrouwenwekkende kleurenfoto van de wethouder en de wijkbeheerder voor een met graffiti bespoten muur. Over ons thema gaat de volgende zin, die we hier zonder commentaar en analyse voor zichzelf laten staan.

    Bureau Toezicht zal projectmatig handhaven op parkeerovertredingen ter voorkoming van overlast.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>