sep 192011
 

Vorige week hebben we kunnen lezen dat de heer Vahik Abra(ha)mian, Nederlander en Iraniër, is vrijgelaten en naar Nederland is teruggekeerd. Dat is op zich goed nieuws, maar als ik hoor dat de heer Abrahamian twee nationaliteiten heeft vraag ik me toch af hoe hartelijk het persbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gemeend is. Tegenwoordig moet wie een dubbele nationaliteit heeft zich bijna ervoor verontschuldigen.

De vorige keer dat Nederland zich (in het openbaar) met dhr. Abrahamian bemoeide was in maart/april 2011. Toen stelden maar liefst vier partijen van alle politieke uithoeken vragen aan minister Rosenthal. Nederland zou iets voor die Nederlander moeten doen. (Hij zat zonder proces vanwege zijn christelijke geloof vast, maar dat is hier van ondergeschikt belang: Als Abrahamian geen Nederlander was geweest, waren er geen vragen gesteld.) Het is geen verrassing dat Iraan op Nederlands aandringen aangegeven heeft de gearresteerde als Iraniër te behandelen. Hetzelfde doet immers Nederland ook in een omgekeerde situatie: art. 17 van het Europese Nationaliteitsverdrag schrijft voor dat Nederland geen onderscheid mag maken tussen Nederlanders op basis van een eventuele andere nationaliteit. Als Iraan zich zou bemoeien met Nederlanders die in Nederland vastzitten zou minister Rosenthal dat waarschijnlijk, met instemming van velen, als inmenging in interne aangelegenheden afwijzen – zelfs als de gearresteerden ook de Iraanse nationaliteit bezitten…

Uiteraard juich ik toe dat Nederland probeert zijn burgers in den vreemde consulair bij te staan. Maar bij mij blijft dan toch een wrange smaak hangen: minstens twee van de vragenstellende partijen, de PVV en de SGP, vinden dubbele nationaliteit onwenselijk, eveneens Rosenthals VVD. Nu het niet om een werkloze immigrant maar een hoogopgeleide emigrant gaat, hebben zij daar kennelijk geen last meer van en bemoeien ze zich met iemand van wie ze vinden dat hij geen Nederlander zou moeten zijn.

Of heb ik het verkeerd begrepen en hebben ze helemaal niets tegen meervoudige nationaliteit? Ik blijf toch liever bij een partij die dat ook consequent uitspreekt.


David N. Jansen bezit naast de Nederlandse nationaliteit nog degene van het geboorteland van Uri Rosenthal.

David N. Jansen

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>