missie

 

Bildung

Bildung is een begrip dat wordt toegeschreven aan de Duitse geleerde en diplomaat Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Voor het woord bestaat geen goede Nederlandse vertaling en wij laten het daarom onvertaald. Bildung richt zich op zelfontplooiing en verantwoordelijkheid. Het is een levenslang durend proces en het bestrijkt een breed en algemeen gebied, dit in tegenstelling tot de specialistische wetenschap of de beroepsvorming.

Bildung representeert zowel een humanistisch als een politiek ideaal. De bildung waarnaar von Humboldt streeft is een algemene ontplooiing van alle menselijke kwaliteiten. Dus niet alleen de verwerving van algemene kennis maar ook het ontwikkelen van vermogens tot moreel oordelen en kritisch denken.

Geschiedenis

  • Wie het verleden niet kent kan het heden niet begrijpen.
  • Wie het heden niet begrijpt kan de toekomst niet helpen vormen.

“Wanneer wij de kennis van onze eigen geschiedenis verliezen om alleen maar modern te zijn of te leven in de vluchtige actualiteit dan zullen we niet bestaan” (Jacques Delors, voormalig voorzitter van de Europese Commissie)

    Hanno Wupper