jun 022013
 
Kwaliteit (2): David Gelernter over Machine Beauty

Dit is de tweede aflevering van een serie over gebrekkige kwaliteit in de digitale wereld. Deze keer citeren we met instemming een over elke verdenking van zweverigheid verheven keiharde informaticus: David Gelernter. Hier gaat om een in de IT onderschat begrip uit het begripssysteem van de architectuur voor de digitale wereld zo als uitgelegd in het gelijknamige […]

okt 042012
 
Geld en goed

Het boekje Geld und gut van Hanno Wupper is nu door Frans Schütt vertaald in het Nederlands en kan hier besteld worden. Hoe de Duitse uitgave ontvangen werd, kunt u hier lezen. Lees de eerste zes hoofdstukken: Arbeid Arbeidsdeling is een nuttige uitvinding. U hoeft niet alles wat u in het leven nodig hebt zelf […]

sep 302012
 
Rijksgeldstaat

Tegen wateroverlast kan men op vier manieren iets doen. Ten eerste kan men onmiddellijk polders evacueren of zandzakken op dijken leggen of dijken juist doorsteken om het water stroomopwaarts ruimte te geven. Eigenlijk is het dan al te laat. Uit zulke ervaringen kan men leren en, ten tweede, op korte termijn voorzorgsmaatregelen treffen: dijken, dammen en […]

okt 282010
 

“Meneer Rutte, met mij. Neemt u het mij niet kwalijk dat ik u daar opbel, natuurlijk heeft u rust verdiend, maar ik moet u dringend spreken. – Ja, het liefst nu. – Nee, ik stuur een helikopter. Hij is al onderweg. Het hoort tot onze privileges, dat dit kan en mag. Als er weer eens […]

feb 112010
 
De wereld is doorgedraaid II

Enige tijd geleden heb ik op deze plek uiting gegeven aan mijn verbijstering dat de Amerikaanse topman Blankfein van de bank Goldman Sachs zo maar weg kon komen met de uitspraak dat de banken eigenlijk het werk van God doen. Maar wat te denken van onze eigen Rijkman Groenink?

feb 012010
 

… kopt de Volkskrant en schrijft: “Bankentoezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft niet beseft dat risico’s die banken nemen, zodanig in elkaar kunnen grijpen dat het hele financiële systeem dreigt om te vallen.” Elke tweedejaars wiskunde- of biologiestudent weet zoiets uit de chaostheorie of de ecologie. Elke boer kan hier iets over vertellen.

dec 182009
 
De wereld is doorgedraaid

De banken ‘doen het werk van God’ volgens een topman van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Wat mij nog het meest heeft verbaasd is dat er zo weinig reactie is gekomen op deze uitspraak. Zou niemand het artikel gelezen hebben, vindt men de uitspraken van de heer Blankfein eigenlijk doodnormaal, of vindt men ze te gek om er op te reageren?

apr 292004
 
Wij, de kwaliteit en de schoonheid

Overmorgen herdenken we de sterfdag van een vrouw die jaren voor haar dood het contact met onze tijd verloren had. Ze bleek veel details van haar uitvaart nog zelf geregeld te hebben. We leven in moeilijke tijden, en juist nu kunnen we leren van een koningin uit een andere tijd. Lees het verslag van Hanno Wupper uit 2004, dat niets aan actualiteit ingeboet heeft.