sep 132011
 

Op 7 september 2011 heeft minister Opstelten in een Algemeen Overleg toegezegd een onderzoek naar religieuze sekten in opdracht te geven. Helaas klinkt het verslag ernaar dat het onderzoek, net zoals ik elders heb gezien, verwordt tot een verdeling van religieuze organisaties in „goed” en „fout” alleen. Wat nut ons een dergelijke lijst? Ze zal alleen expliciet maken wie na de uitstoting van de joden, zigeuners, homo’s en creationisten tegenwoordig geen deel meer uitmaakt van de zichzelf serieus nemende maatschappij. Weldenkend Nederland is uiteraard geen lid van een sekte en kan tevreden achterover leunen – wie wel lid is wist toch al dat hij een paria is en zal hoogstens nog verder in zijn schulp kruipen. Als de kloof tussen „goed” en „fout” nog niet onoverbrugbaar was, wordt hij het door een dergelijke lijst wel.

Het onderzoek zou naar mijn mening moeten gaan over allerlei vormen van machtsmisbruik en sektarische, kwalijke praktijken en over hoe men deze herkent. In veel sekten, maar ook in sommige hobbyverenigingen is onduidelijk wat er met het geld gebeurt. In veel sekten, maar ook in sommige politieke organisaties wordt geen tegenspraak tegen de Grote Leider geduld. In veel sekten, maar ook in sommige vriendengroepen worden contacten met de buitenwereld ontmoedigd. In veel sekten, maar ook in sommige bedrijven is communicatie eenzijdig van de baas naar de ondergeschikte. In veel sekten, maar ook in sommige cafés worden delen van de bevolking respecteloos behandeld. In diverse sekten, maar ook in seksbedrijven worden vrouwen uitgebuit.

Kortom, sektarische trekken vind je niet alleen in klassieke „sekten”, maar in allerlei maatschappelijke organisaties en in allerlei gradaties. Sektarische trekken zijn geen doodzondes die alleen in strak af te bakenen religieuze cirkels optreden. Heel normale verenigingen, stichtingen, partijen, en natuurlijk ook kerken kunnen afglijden in sektarische praktijken, en het is een voortdurende taak van bestuurders en andere betrokkenen daarvoor te waken. Van een onderzoek dat hen handvatten geeft om dat afglijden te voorkomen hebben velen nut – alleen een veroordelende lijst van zwarte schapen zal geen enkel slachtoffer voorkomen.

David N. Jansen

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>